Mobingas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo VšĮ Senjorų socialinės globos namuose politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Pranešimas apie mobingą, priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą VšĮ Senjorų socialinės globos namuose

Patyrus priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kitus psichosocialinius veiksnius darbe, galima kreiptis tiesiogiai į Vaivą Paspirgėlienę, el. p. vaiva.paspirgeliene@ssgn.lt arba telefonu +37066432601.