Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašas:

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Vyriausiasis finansininkas
Administravimo skyriaus vedėjas
Vyriausiasis slaugytojas
Socialinio darbo skyriaus vedėjas
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Viešųjų pirkimų specialistas