Priėmimo tvarka

Savivaldybės sprendimu

Kur reikėtų kreiptis?
Pasirinkus įstaigą, kurioje asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo – į Socialinių paslaugų namuose skyrių).
Socialinio darbo ir Socialinių paslaugų skyrių Vilniaus miesto seniūnijose kontaktai: http://spcentras.lt/Struktura-ir-kontaktai-681.html#7
Kokius dokumentus reikės pateikti?
Seniūnijoje asmuo užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
 • Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
 • Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo, kurioje nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis.
 • Kiek reikės mokėti?
  Mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą – 80 procentų asmens pajamų, jeigu jo turto vertė yra mažesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą (turto normatyvas asmeniui – 12 kv. m. būsto naudingojo ploto) ir 100 proc. šalpos išmokos (jei asmuo tokią gauna).
  Jeigu asmens turto, turėto iki 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  Kaip toliau vyksta dokumentų tvarkymas?
 • Informacija ruošiama
 • Turite klausimų dėl apgyvendinimo? Smulkesnę informaciją Jums suteiks socialinė darbuotoja Alma Pavlovaitė ir socialinė darbuotoja Vilija Skaisgirienė telefonu, 8 673 25 947, el. paštu: info@ssgn.lt arba atvykus Kalvarijų g. 323, Vilnius. Mūsų darbo laikas:
  I-IV 8-16.45 val.,
  V 8-15.30 val.
  Paslaugų aprašymai: http://www.lietuva.gov.lt/lt/filtro-rezultatai-82;4.html?pr=780