Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“
2020 metų birželio 29 dieną Senjorų socialinės globos namai pasirašė dalyvavimo projekte sutartį „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų.
Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema EQUASS tai sertifikavimo sistema, kuri yra skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Pagal šiuo metu EQUASS kokybės sistema, ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje. Šios sistemos kokybės principai geriausiai atitinka socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.
Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.
EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė
•personalas
•teisė
•etika
•partnerystė
•dalyvavimas
•orientacija į asmenį
•kompleksiškumas
•orientacija į rezultatus
•nuolatinis gerinimas

Įstaiga gavusi EQUASS kokybės sertifikatą įrodo, kad teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės teikimo standartus. Sertifikavimas užtikrina įstaigos veiklos efektyvumą, remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.