Užimtumas ir laisvalaikio organizavimas

Gyventojai kasdien aktyviai dalyvauja užimtumo grupėse, viktorinose, žaidžia stalo žaidimus, mankštinasi, piešia, šoka ir dainuoja, žiūri filmus, kartu skaito ir t.t. Užimtumo veikla kiekvienam siūloma individualiai, pagal savarankiškumą, galimybes, pomėgius.
Įstaigoje nuolat lankosi žymūs kultūros veikėjai, dovanodami nepakartojamus šventinius renginius, susitikimus, temines popietes ir kt.
Mūsų šauni bendruomenė dalyvauja Valstybinių švenčių minėjimuose, švenčia kalendorines ir asmenines šventes
Vykstame į operos ir dramos teatrus, ekskursijas, muziejus, lankome renginius mieste.