Istorija

1979 m. Senjorų socialinės globos namai pradėjo veikti kaip savarankiško gyvenimo namai. Atkūrus Nepriklausomybę, Senjorų socialinės globos namuose buvo pradėtos teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos, taip buvo įkurti socialinės globos namai.
Nuo 2012 m. spalio 1 d. Senjorų socialinės globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nuo 2021 m. gegužės 1 d. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 2022 m. sausio 18 d. Senjorų socialinės globos namai tapo viešąja įstaiga.
Įstaigos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) ir dienos socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, taip pat asmenims, sergantiems Alzheimerio ir Parkinsono ligomis bei senatvine demencija, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.