Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

Korupcijos prevencijos planas 2020-2021

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos priemonių planas

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą bei reprezentacijai skirtų dovanų, tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas

Tarnybinės etikos patarėjas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pranešimai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Visą parą tel. (8 5) 266 3333, el.paštu pranesk@stt.lt