Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijų aprašymo tvirtinimo 2023

Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo 2023

Dėl atsakingo asmens už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą skyrimo 2023

Dėl senjorų socialinės globos namų 2023-2028 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023

Korupcijos prevencijos planas 2022

Korupcijos prevencijos planas 2020-2021

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2019

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą bei reprezentacijai skirtų dovanų, tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Norėdami pranešti dėl galimų korupcijos atvejų, prašome kreiptis tiesiogiai į  Jolantą Germanovič, jolanta.germanovic@ssgn.lt arba telefonu +37060664634

Pranešimai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Visą parą tel. (8 5) 266 3333, el.paštu pranesk@stt.lt