Vadovų darbotvarkės

Kiekvieną antradienį 11 val. vyksta administracijos ir padalinių vadovų susirinkimai.
Kiekvieną trečiadienį 12 val. vyksta socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai.
Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vyksta administracijos, gyventojų tarybos ir gyventojų susirinkimai.