Vadovų darbotvarkės

Kiekvieną pirmadienį 10 val.. vyksta administracijos ir padalinių vadovų susirinkimai.