Gyventojų tarybos posėdis

Š. m. birželio 7 d. įvyko Gyventojų tarybos posėdis. Gyventojų tarybos pirmininkė Elena Lopataitė pristatė veiklos ataskaitą už 2021 metus. Veiklos ataskaita buvo įvertinta teigiamai. Po ataskaitos įvertinimo buvo pristatyti kandidatai ir išrinkti aštuoni nariai į Gyventojų tarybą. Direktorė Oksana Vaivilavičienė padėkojo buvusiems Gyventojų tarybos nariams už puikų darbą ir palinkėjo sėkmės naujai išrinktiems.