EQUASS Assurance sertifikatas

2022-05-19 mūsų darbuotojos Laima Dorofejevaitė ir Vilija Skaisgirienė dalyvavo konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas:  kaip ir kodėl?“ Darbuotojos džiaugėsi nuostabiu renginiu, galimybe pabendrauti su kolegomis, kurie dalyvavo EQUASS kokybės sistemos diegime.

2022-05-20 mūsų globos namams buvo įteiktas ilgai lauktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, kurį atsiėmė direktorė Oksana Vaivilavičienė. Tai didelio ir atsakingo darbo rezultatas. Įdėta daug pastangų kuriant naujas tvarkas, anketas, vykdant globos namų gyventojų apklausas. Šauni darbo grupė, kurią koordinavo Laima Dorofejevaitė, organizavo aptarimus, susitikimus, viktorinas.

Didžiuojamės globos namų darbuotojais, kurių nuoširdus atsidavimas ir nuolatinis rūpestis kiekvieną dieną gerina gyventojams teikiamų paslaugų kokybę.

Už nuotraukas dėkojame Valakupių reabilitacijos centrui.