Projektas „Užeikite“

2020 metais mūsų namų bendruomenė kartu su menų agentūra „Artscape“ pradėjo taikomojo teatro projektą „Užeikite“. Projekto metu Rūta ir Adelė nuotoliniu būdu bendravo su mūsų namų senjorais Janina, Leonora ir Piotru. Dėl griežtų karantino sąlygų pagrindine bendravimo forma tapo kassavaitiniai pokalbiai video skambučiais.

Pasibaigus projektui buvo sukurtas dokumentinis filmukas, kurį gyventojai š. m. gruodžio 14 d. žiūrėjo kartu su projekto organizatorėmis.

Dėkojame Rūtai ir Adelei už originalią idėją, parodytą dėmesį senjorams, nuoširdumą, kūrybiškumą ir gardžias vaišes. Linkime Jums sėkmės ir idėjų naujiems projektams.