Šv. Kalėdų belaukiant

Tariame nuoširdų ačiū  visiems prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos sukūrimo mūsų namuose ir už padovanotas kalėdines dovanas senjorams: Ievai Karpienei, Sofijos šeimai, Sigitai ir jos dukrytei Laurai, Aleksandros šeimai, Gintarei, Adomavičių šeimai,  darželio „Bebenčiukų namučiai“ „Žirniukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Boružiukų“ grupių vaikučiams ir jų tėveliams ir kitiems..

Tegul Jūsų padovanotas gerumas, nuoširdūs sveikinimai sugrįžta šimteriopai į Jūsų namus!

Linkime visiems Dievo palaimos ir sėkmės artėjančiuose 2022 metuose!