INFORMACINIS PRANEŠIMAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERTVARKYMĄ Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu   Nr. 1-1262 „Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus į viešąją įstaigą ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“,

p r a n e š a m e, kad Senjorų socialinės globos namai pertvarkomi į viešąją įstaigą Senjorų socialinės globos namus.

Visos pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai Senjorų socialinės globos namams.

Viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų buveinės adresas: Kalvarijų g. 323, LT-08420 Vilnius, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas.

Susipažinti su po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima: adresu Kalvarijų g. 323,  LT-08420 Vilnius, darbo laikas   8-16val.45min.  ir interneto svetainėje  www.ssgn.lt.