Socialinių darbuotojų šventė!

Rugsėjo 27 dieną švenčiama Socialinių darbuotojų diena.

Šią šventinę dieną globos namų direktorius Vytautas Gricius

pasveikino socialinius darbuotojus, padėkojo už kantrybę,

supratimą, pasiaukojimą dirbant šį darbą ir palinkėjo kantrybės, supratimo ir ištvermės.