Organizacijos AIMA vizitas

Rugsėjo 6 dieną Senjorų socialinės globos namuose lankėsi organizacijos AIMA atstovės. Viešnios susipažino su globos namų veikla, domėjosi kaip gyvena senjorai, aptarė, kokių baldų ir kitokio inventoriaus reikia globos namams, gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Tariame didelį ačiū  organizacijos AIMA atstovėms Agathe, Alice ir Florence, už nuoširdumą ir parodytą dėmesį mūsų globos namams.