Gyventojų tarybos susirinkimas

Š. m. gegužės 18 d. įvyko Gyventojų tarybos narių susirinkimas. Direktorius Vytautas Gricius padėkojo visiems Gyventojų tarybos nariams už darbą šiuo sudėtingu laiku. Susirinkimo metu nariai pasiskirstė pareigomis ir kuruojamomis sritimis. Bendru sutarimu Gyventojų tarybos pirmininke išrinkta Elena Lopataitė.