Projektas „Užeikite“

2020 metais mūsų namų bendruomenė kartu su menų agentūra „Artscape“ pradėjo taikomojo teatro projektą „Užeikite“. Projekto metu Rūta ir Adelė nuotoliniu būdu bendravo su mūsų namų senjorais Janina, Leonora ir Piotru. Dėl griežtų karantino sąlygų pagrindine bendravimo forma tapo kassavaitiniai pokalbiai video skambučiais.

Pasibaigus projektui buvo sukurtas dokumentinis filmukas, kurį gyventojai š. m. gruodžio 14 d. žiūrėjo kartu su projekto organizatorėmis.

Dėkojame Rūtai ir Adelei už originalią idėją, parodytą dėmesį senjorams, nuoširdumą, kūrybiškumą ir gardžias vaišes. Linkime Jums sėkmės ir idėjų naujiems projektams.

Šv. Kalėdų belaukiant

Tariame nuoširdų ačiū  visiems prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos sukūrimo mūsų namuose ir už padovanotas kalėdines dovanas senjorams: Ievai Karpienei, Sofijos šeimai, Sigitai ir jos dukrytei Laurai, Aleksandros šeimai, Gintarei, Adomavičių šeimai,  darželio „Bebenčiukų namučiai“ „Žirniukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Boružiukų“ grupių vaikučiams ir jų tėveliams ir kitiems..

Tegul Jūsų padovanotas gerumas, nuoširdūs sveikinimai sugrįžta šimteriopai į Jūsų namus!

Linkime visiems Dievo palaimos ir sėkmės artėjančiuose 2022 metuose!

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERTVARKYMĄ Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu   Nr. 1-1262 „Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus į viešąją įstaigą ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“,

p r a n e š a m e, kad Senjorų socialinės globos namai pertvarkomi į viešąją įstaigą Senjorų socialinės globos namus.

Visos pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai Senjorų socialinės globos namams.

Viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų buveinės adresas: Kalvarijų g. 323, LT-08420 Vilnius, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas.

Susipažinti su po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima: adresu Kalvarijų g. 323,  LT-08420 Vilnius, darbo laikas   8-16val.45min.  ir interneto svetainėje  www.ssgn.lt.

Edukacinis renginys

 

Gruodžio 15 dieną mūsų namų gyventojai dalyvavo kultūrinės edukacijos renginyje „Ką mena Vilniaus pilys?“. Senjorams dr. Angelė Danutė Čepėnaitė virtualiai pristatė tris Vilniaus pilis – Aukštutinę, Žemutinę ir Kreivąją. Papasakojo, kas pastatė pilį, kuri dabar vadinama Gedimino pilimi, kiek laiškų parašė Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, kiek jis turėjo sūnų ir dukterų.

Dėkojame edukatorei A. D. Čepėnaite už įdomų susitikimą ir prasmingai praleistą laiką kartu.

 

Diskusija

Gruodžio 13 d. gyventojai buvo pakviesti dalyvauti psichologės M. Melinytės organizuojamoje diskusijoje apie smurto prevenciją. Senjorai susipažino su „Fizinio, psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašu“ taikant EQUASS kokybės sistemą. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie smurto pasireiškimo formas bei jų skirtumus. Sprendžiami praktiniai atvejai, susiję su smurtu. Aptariami būdai, kaip būtų galima išvengti smurto kasdienybėje ir kokios gali būti elgesio gairės jau įvykus smurtiniam įvykiui. Pristatytas konflikto sprendimo algoritmas, padėsiantis efektyviau jį spręsti. Susitikimo pabaigoje senjorai buvo paskatinti drąsiai kalbėti, kad smurtas būtų laiku pastebėtas ir būtų imtasi reikiamų priemonių.

Eglutės  įžiebimas

Po metų pertraukos į mūsų namus grįžo tradicija – eglutės įžiebimas, kuris reiškia kalėdinio etapo pradžią. Sveikinimo žodį tarė  Gyventojų tarybos pirmininkė Elena Lopataitė. Jaukumu ir šiluma mūsų namus pripildė kompozitorės Jūratės Baltramiejūnaitės – Astrauskienės kūriniai. Šv. Kūčiomis dvelkiantį eilėraštį padeklamavo gyventoja Bronislava.

Tikime, kad šventinės eglutės liepsnelės pripildys kiekvieno iš mūsų širdis meile, ramybe, tikėjimu ir viltimi.

Švenčių belaukiant

Mūsų namų gyventojai kartu su darbuotojais ruošėsi artėjančioms šventėms. Kūrybiškai nusiteikusios gyventojos pynė kalėdinius vainikus. Kiekviena senjorė rinkosi skirtingas dekoravimo priemones: eglišakius, kankorėžius, spalvingus kaspinėlius, juosteles, dekoratyvines gėles ir šventinius žaisliukus. Visos dalyvės džiaugėsi kūrybiniu procesu ir didžiavosi savo sukurtais vainikais.                   Taip pat nuoširdžiai dėkojame senjorų dienos centro „Atgaiva“  lankytojams ir darbuotojams už sukurtus ir padovanotus kalėdinius žaisliukus, kuriais papuošime mūsų namų aplinką.

Koncertas „Ištiesk draugystės ranką“

Lapkričio 30 d. mūsų namuose nuotoliniu būdu vyko Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų koncertas – socialinė akcija „Ištiesk draugystės ranką“ skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių ir Tarptautinei draugo dienoms paminėti.

Senjorai džiaugsmingai nusiteikę klausėsi mažųjų vilniečių iš 22 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų koncerto. Mūsų gyventojus sužavėjo vaikučių linkėjimai, šokiai, dainos, deklamuojami eilėraščiai.

Dėkojame vaikučiams už nepamirštamus sveikinimus ir linkime jiems būti sveikiems, linksmiems,  turėti daug draugų ir sėkmės ruošiantis naujiems koncertams.

Įmonių mugė

2021 m. lapkričio 15 d. Profesinio mokymo centre “Žirmūnai” vyko įmonių mugė, į kurią susirinko daugiau nei 15 skirtingų sričių verslo atstovų. Įmonių mugės metu Centro mokiniai turėjo galimybę susipažinti su darbdaviais, išklausyti vertingus pranešimus bei pasisemti žinių kaip ir kur gali pradėti savo profesinę karjerą. Centro direktorius Saulius Zybartas pradėjęs renginį džiaugėsi jau užmegztu ir naujai užmezgamu bendradarbiavimu tarp Centro ir verslo įmonių.

Svečiams buvo pristatytos bendradarbiavimo galimybės vykdant mokymą pameistrystės būdu, taip pat pristatyta darbo paieškos platforma, kurioje įmonės gali skelbti savo laisvas pozicijas bei aptartos kitos bendradarbiavimo galimybės.

Senjorų socialinės globos namai taip pat pristatė savo įstaigą bei praktikos ir įsidarbinimo galimybes.

1 3 4 5 6 7 38