Psichoedukacinė – paramos grupė demencija sergančių asmenų artimiesiems

VšĮ Senjorų socialinės globos namai (SSGN) bendradarbiaudami su globos namais VšĮ „Senevita“ kviečia demencija sergančių asmenų artimuosius prisijungti prie nemokamos psichoedukacinės-paramos grupės, kurią ves VšĮ SSGN psichologė Martyna Melinytė ir VšĮ „Senevitos“ globos namų psichologė Elžbieta Gruževska-Griškevič.

Kodėl svarbu įsitraukti į psichoedukacinę – paramos grupę?

Tokie aspektai kaip globėjo izoliavimasis dėl sergančiojo keliamų problemų, ribotas sergančiojo demencija gebėjimas išreikšti dėkingumą, progresuojančiai blogėjanti ligonio būklė apsunkina jau ir taip nelengvas globėjo pareigas.

Siekiant nors dalį sunkumų palengvinti šias grupes lankantiesiems planuojama suteikti ne tik žinių, bet ir palaikymo, vidinės stiprybės. Be to, tai – puiki proga skirti laiko sau.

Grupėje per santykius su kitais grupės nariais ir grupės terapeutėmis galėsite:

  • geriau suprasti savo artimojo, sergančio demencija, elgesį;
  • pažinti savo jausmus ir iš to kylančias elgesio reakcijas;
  • peržiūrėti savo vertybes ir tyrinėti savo nuostatas demencija

sergančio žmogaus atžvilgiu;

  • kartu analizuoti įvairias situacijas, spręsti problemas.

  

Kaip organizuojami psichoedukacinės-paramos grupės susitikimai?

Psichoedukacinės-paramos grupės susitikimo tikslas – pasidalinti žiniomis, patirtimi bei savo išgyvenimais ir jausmais. Grupės dalyvius tai sustiprins, teiks paramą ir pagalbą. Pirmieji du grupės susitikimai bus daugiau skirti papildyti dalyvių jau turimas žinias, atsakyti į kylančius klausimus, mažinti nerimą dėl informacijos stokos. Bus aptariamos tokios temos:

  • demencijos reikšmė ir vystymasis, bendravimo ypatumai su sergančiuoju demencija, pagalbos būdai sergančiojo demencija artimiesiems. Vėliau tęsime susitikimus labiau kaip savitarpio paramos grupė, kurios tikslas – dalintis patirtimis, išgyvenimais, taip atliepiant kitų dalyvių patirtis.
  • Savipagalbos grupėse padėti kitam, tai padėti ir pačiam sau. Dalyviai, geriau suprasdami demencija sergančių asmenų ir jų šeimos narių patirtis, galės daugiau pasitikėti savimi, gauti jiems reikalingą palaikymą, o naujos žinios palengvins gyvenimą ir demencija sergantiems, ir jų artimiesiems.

Kaip vyks psichoedukacinė-paramos grupė? Psichoedukacinės-paramos grupės susitikimai vyks nuotoliniu būdu naudojantis Google meet platforma. Jeigu nesate naudojęsi šia programa anksčiau, paramos grupės organizatoriai gali jums padėti šią programą įsidiegti ir ja naudotis.

Kada vyks psichoedukacinė-paramos grupė? Numatoma, jog psichoedukacinė-paramos grupė vyks vakarais. Vienas susitikimas per savaitę – laikas bus derinamas susidarius grupei. Vieno užsiėmimo trukmė – 1,5 -2 val. Numatomi 8 susitikimai su galimybe pratęsti.

Koks yra grupės dydis? Uždara 6-10 asmenų grupė.

REGISTRACIJA: registruotis į psichoedukacinę-paramos grupę galite el. paštu: martyna.melinyte@ssgn.lt (psichologė Martyna) kreipiasi SSGN gyventojų artimieji ir egruzevska@yahoo.co.uk (psichologė Elžbieta) kreipiasi „Senevitos“ gyventojų artimieji.

Dėl detalesnės informacijos ar kylančių klausimų galite kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. šiuo telefono nr. 864684011.

Užtikrinamas psichoedukacinės – paramos grupės dalyvių anonimiškumas.

Susitikimas

Dėkojame Socialinių mokslų kolegijos kūrybos ir pramogų industrijos studentėms už prasmingai ir nuotaikingai praleistą laiką kartu su senjorais. Išradingai surengtas „Protų mūšis“, įteiktos originalios nominacijas ir gardžios vaišės visiems suteikė daug teigiamų emocijų. Tikimės, kad dar ne kartą susitiksime su aktyviomis ir išradingomis studentėmis!

Tarptautinė moterų solidarumo diena

Saulėtą kovo 8-osios rytą mūsų namai pražydo įvairiaspalviais tulpių žiedais. Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga pasveikinome visas gyventojas ir darbuotojas.
Linkime jums, gerbiamos moterys, stiprios sveikatos, laimės ir pavasarinio džiaugsmo.

INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO

Gyventojus galima lankyti kiekvieną dieną

nuo 10.00 val. iki 20.00 val.

Asmuo turi dėvėti viso lankymo metu nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ir kitas priemones). Prieš įeinant į globos namus privaloma dezinfekuoti rankas dezinfekcijai skirtomis priemonėmis ir laikytis saugaus atstumo.

Vienu metu vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu laiku gali lankyti vienas asmuo, susitinkant lauke – asmenų skaičius neribojamas.

Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 15 minučių išlaikant saugų atstumą.

Informacija darbo valandomis tel. +370 673 25947

Ne darbo valandomis +370 672 12382

Laisvė šviečia

Išreikšdami solidarumą ir palaikymą Ukrainai kovo 3 d. mūsų namų socialiniai darbuotojai kartu su LSDA socialiniais darbuotojais dalyvavo akcijoje „Laisvė šviečia | 4 dienų Rusijos ambasados apgultis“.

Visa širdimi esame su Ukrainos žmonėmis!!!

Slava Ukraine!

Užgavėnės

Pirmąją pavasario dieną kartu su mūsų draugais iš asociacijos „Raudonos nosys Gydytojai klounai“ šventėme Užgavėnes. Visus gyventojus aplankėme jų kambariuose, vaišinome gardžiais blynais, linkėjome stiprios sveikatos ir daug saulėtų pavasariškų dienų. Visi norintys pirmo aukšto fojė nusifotografavo kartu su pagrindiniu Užgavėnių atributu – More.

Projektas „Užeikite“

2020 metais mūsų namų bendruomenė kartu su menų agentūra „Artscape“ pradėjo taikomojo teatro projektą „Užeikite“. Projekto metu Rūta ir Adelė nuotoliniu būdu bendravo su mūsų namų senjorais Janina, Leonora ir Piotru. Dėl griežtų karantino sąlygų pagrindine bendravimo forma tapo kassavaitiniai pokalbiai video skambučiais.

Pasibaigus projektui buvo sukurtas dokumentinis filmukas, kurį gyventojai š. m. gruodžio 14 d. žiūrėjo kartu su projekto organizatorėmis.

Dėkojame Rūtai ir Adelei už originalią idėją, parodytą dėmesį senjorams, nuoširdumą, kūrybiškumą ir gardžias vaišes. Linkime Jums sėkmės ir idėjų naujiems projektams.

Šv. Kalėdų belaukiant

Tariame nuoširdų ačiū  visiems prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos sukūrimo mūsų namuose ir už padovanotas kalėdines dovanas senjorams: Ievai Karpienei, Sofijos šeimai, Sigitai ir jos dukrytei Laurai, Aleksandros šeimai, Gintarei, Adomavičių šeimai,  darželio „Bebenčiukų namučiai“ „Žirniukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Boružiukų“ grupių vaikučiams ir jų tėveliams ir kitiems..

Tegul Jūsų padovanotas gerumas, nuoširdūs sveikinimai sugrįžta šimteriopai į Jūsų namus!

Linkime visiems Dievo palaimos ir sėkmės artėjančiuose 2022 metuose!

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERTVARKYMĄ Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu   Nr. 1-1262 „Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus į viešąją įstaigą ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“,

p r a n e š a m e, kad Senjorų socialinės globos namai pertvarkomi į viešąją įstaigą Senjorų socialinės globos namus.

Visos pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai Senjorų socialinės globos namams.

Viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų buveinės adresas: Kalvarijų g. 323, LT-08420 Vilnius, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą Senjorų socialinės globos namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas.

Susipažinti su po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima: adresu Kalvarijų g. 323,  LT-08420 Vilnius, darbo laikas   8-16val.45min.  ir interneto svetainėje  www.ssgn.lt.

1 2 3 4 35